10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook

    FACEBOOK ข้อมูลสารสนเทศ

 

 

 ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนโดยการคัดสรรวิธีการสอนกับการสอนแบบ สสวท.

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนโดยการคัดสรรวิธีการสอนกับการสอนแ...

อ่านต่อ.. »


โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เรื่อง รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เรื่อง  รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ.. »


รายงานการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5-6 ปี) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5-6 ปี) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล

ประกาศ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล

อ่านต่อ.. »


ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล จำนวน 88 วันทำการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 88 วันทำการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...

อ่านต่อ.. »


ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

อ่านต่อ.. »


รายละเอียดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคลประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคลประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

อ่านต่อ.. »


กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับเพิ่มเติมแก้ไขครั้งที่ 1)

ประกาศกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา เรื่อง  กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับเพิ่มเติมแก้ไขครั้งที่ 1) ...

อ่านต่อ.. »


ประชาสัมพันธ์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ทาสีอาคารเรียน (อาคาร 6) โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ลงเว็บไซต์โรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ทาสีอาคารเรียน (อาคาร 6) โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ลงเว็บไซต์โรงเรียน ...

อ่านต่อ.. »


เรื่องรายละเอียดราคากลางการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องรายละเอียดราคากลางการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

รอบรู้เรื่องอาเซียน