10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook

   

 ข้อมูลสารสนเทศ

 

 

 ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ

รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ.. »


โรงเรียนเทศบาล​ 3​ วัดชัยมงคลขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียน​ จากเดิม​ 30​ มี.ค.​ ถึง​ 3​ เม.ย.​ 2563​ ไปจนกว่าสถานการณ์การเผยระบาดของไวรัสโควิด​19​ จะคลี่คลายลง​

โรงเรียนเทศบาล​ 3​ วัดชัยมงคลขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียน​  จากเดิม​  30​ มี.ค.​  ถึง​  3​ เม.ย.​  2563​   ไปจนกว่าสถานการณ์การเผยระบาดของไวรัสโควิด​19​ จะคลี่คลายลง​...

อ่านต่อ.. »


โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เรื่อง รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เรื่อง  รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ.. »


ประกาศโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เรื่อง  รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 16.00 น  (เว้น...

อ่านต่อ.. »


ขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ตําบลตลาดหลวง อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ตําบลตลาดหลวง อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ...

อ่านต่อ.. »


เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๒ การจ้างโครงการ การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ๔/๒๕๖๒  การจ้างโครงการ การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีก...

อ่านต่อ.. »


โครงการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

อ่านต่อ.. »


รายละเอียดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

รอบรู้เรื่องอาเซียน